23

paź

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – formalności i lokalizacja

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

Jak daleko jest woda?

Kwestię umiejscowienia oczyszczalni ścieków reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Najistotniejszą zasadą dotyczącą wyboru lokalizacji jest odległość od ujęć wody pitnej. Zachowanie odpowiednio dużego odstępu od nich zagwarantuje, że żadne bakterie ani inne mikroorganizmy chorobotwórcze nie przedostaną się do źródła. Zgodnie z przepisami odległość od oczyszczalni przydomowej do najbliższej studni nie może wynosić mniej, niż 15 metrów. Co ważne, należy tu uwzględnić wszystkie ujęcia w okolicy, a więc również te usytuowane na sąsiednich działkach. Na tym jednak nie koniec – lokalizacja przydomowej oczyszczalni powinna spełniać jeszcze dwa inne założenia, a mianowicie:

 • odległość drenażu rozsączającego od ujęć wody musi wynosić przynajmniej 70 m, chyba że ścieki są oczyszczone biologicznie – wówczas można zmniejszyć ten dystans do 30 metrów,
 • zwierciadło wód gruntowych powinno znajdować się przynajmniej 1,5 m poniżej drenów rozsączających.

Lokalizacja a granice działki

Zgodnie z prawem w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej, albo rekreacyjnej, osadnik wchodzący w skład przydomowej oczyszczalni ścieków powinien znajdować się w odległości co najmniej 2 metrów od takich obiektów, jak:

 • drogi publiczne,
 • granice działki,
 • okna oraz drzwi zewnętrzne, prowadzące do pomieszczeń przeznaczonych do stałego pobyt ludzi.

Ponadto odstęp rowów filtracyjnych i pól drenażowych od najbliższej studni musi wynosić 30-70 m. Wszystkie te wytyczne mają za zadanie ochronę zdrowia oraz komfortu życia osób, które będą mieszkać albo czasowo przebywać w sąsiedztwie.

Inne ważne obiekty

Planując lokalizację oczyszczalni ścieków przy Twoim domu, powinieneś też uwzględnić obecność innych elementów inżynieryjnych, takich jak:

 • kable telekomunikacyjne – w tym przypadku odstęp musi wynosić przynajmniej 1 metr,
 • przyłącze gazowe – tu minimalna odległość waha się w granicach 0,5-3 m, w zależności od tego, kiedy powstało przyłącze,
 • rury wodociągowe – obowiązuje od nich dystans 1,5 m,
 • kable elektryczne – minimalny odstęp wynosi 1,5 m.

Jeśli w okolicy Twojej działki znajduje się plaża albo kąpielisko, powinieneś zadbać o to, by element odprowadzający ścieki oczyszczone znajdował się przynajmniej 1000 m od tych obiektów. Nie zapominaj też, że odprowadzanie nieczystości bezpośrednio do wód powierzchniowych oraz podziemnych jest zabronione. 

Ostatnim elementem, jaki powinieneś wziąć pod uwagę, wybierając lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków, są duże rośliny, np. krzewy oraz drzewa. Pamiętaj, że ich korzenie mogą zaburzyć funkcjonowanie całego systemu filtracji, dlatego warto zachować od nich przynajmniej 3 metry odstępu. 

Niezbędna dokumentacja

  Wybranie idealnej lokalizacji to już połowa sukcesu. Zanim jednak przystąpisz do budowy oczyszczalni ścieków, musisz zatroszczyć się o dopełnienie kilku formalności. Należą do nich:

 • Pobranie z Wydziału Geodezji i Kartografii mapy do celów projektowych. Pamiętaj, że będą Ci potrzebne 3 egzemplarze.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego działki na przydomową oczyszczalnię wraz z podaniem sposobu odprowadzania ścieków.
 • Wykonanie ekspertyzy geologicznej. Dzięki niej poznasz takie parametry jak przesiąkliwość gruntu i poziom zwierciadła wód gruntowych, a to pozwoli Ci wybrać najlepszą metodę neutralizowania nieczystości.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej.
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zamów komponenty do przydomowej oczyszczalni ścieków od sprawdzonej firmy! Jak widzisz, budowa przydomowej oczyszczalni wymaga dopełnienia różnych formalności. Warto jednak pamiętać, że jest to inwestycja, która będzie procentować przez następnych kilkadziesiąt lat. Dzięki naszym poradom z pewnością łatwo uporasz się zarówno z kwestią wyboru odpowiedniej lokalizacji, jak i formalnościami. Jeśli szukasz produktów niezbędnych do budowy oczyszczalni, przejrzyj naszą ofertę!


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts