Banner Zbiorniki Moja Woda
Filtruj

Separator jest urządzeniem, który służy do oczyszczania ścieków zanim zostaną wprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Separatory zostały podzielone na różne typy ze względu na możliwość rodzaju zanieczyszczeń jakie potrafią usuwać. Zastosowanie separatorów jest bardzo szerokie. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę ile im zawdzięczamy.

Wyróżniamy dwa rodzaje separatorów mianowicie separator  tłuszczu oraz substancji ropopochodnych.

Separator substancji tłuszczowych jest to przyrząd, którego zadaniem jest przechwytywanie wszelkich cząstek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Separator często stosowany jest do oczyszczania ścieków technologicznych , które pochodzą z restauracji, barów szybkiej obsługi, zakładów przemysłu spożywczego czy przedszkoli ze stołówką.  Spływający tłuszcz w rurach kanalizacyjnych wpływa niekorzystnie na stan środowisko naturalnego. Tłuszcz nie rozpuszcza się w wodzie lecz przybiera postać trudno ulegających rozpadowi grudek, które gromadzą się na ściankach rur co przyczynia się do nieprzyjemnego zapachu oraz zapychania rur.
Proces oddzielenia substancji tłuszczowych od ścieków polega na tym, że cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą gęstość od wody znajdują się na jej powierzchni. Natomiast zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno.

Separator substancji ropopochodnych jest urządzeniem, który wykorzystuje się do podczyszczenia wody opadowej lub procesowej w celu oddzielenia zanieczyszczeń węglowodorów z powierzchni parkingowych, podjazdów ale również podczas mycia aut w myjniach samochodowych jak i warsztatach samochodowych przed odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej.

Separatory są urządzeniami, które mają za zadanie oddzielić  generowane substancje ropopochodne czy tłuszczowe w miejscu ich powstania. Zgodnie z obowiązującym prawem produkujący takowe zanieczyszczenia ma obowiązek zainstalowania separatorów w celu obniżenia substancji ropopochodnych lub tłuszczowych spływających do kanalizacji.  Oferowane produkty przez nas posiadają kompletną dokumentację techniczną, która umożliwia montaż separatorów na terenie całego kraju.  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą separatorów. Chętnie dobierzemy odpowiedni model aby instalacja spełniała wszystkie Państwa oczekiwania.