23

paź

Podatek od deszczu – sprawdź, czy Cię dotyczy

Twoja firma ulokowana jest na dużej, zabudowanej działce? Masz budynek biurowy lub halę magazynową? Podatek od deszczu Cię nie ominie. Jego kwota może być uciążliwym kosztem. Dowiedz się, jak zmniejszyć jej wielkość — mamy na to sposób!

Stawiając zabudowania na działce, metr po metrze ograniczasz możliwość odpływu wody do gleby. Każdy budynek, chodnik czy betonowa płyta zmniejszają powierzchnię chłonącą nadmiar deszczówki. Tzw. opadówka nieznajdująca ujścia musi zostać odprowadzona lub zretencjonowana. Aby zachęcić ludzi do lepszego gospodarowania wodą z opadów, wprowadzono podatek od deszczu. Funkcjonuje on od stycznia 2018 roku, na podstawie Prawa wodnego, gdzie zawarte zostało, ile on wynosi i kogo obowiązuje. Wpływy z niego są w 90% przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dawniej: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej), a 10% wędruje do kas dochodów gmin.

Ile wynosi podatek od deszczu? Czy można go zmniejszyć?

Ten podatek jest opłatą za zabudowanie gruntu, uniemożliwiające przesiąkanie wód z deszczu czy śniegu do gleby. Liczy się go na podstawie powierzchni, która zmniejsza retencję terenową, a nie jest wyposażona w kanalizację. Podstawowa stawka to 50 groszy za 1 m2. W przypadku dużych nieruchomości może wyjść z tego niemała kwota. Można ją jednak zmniejszyć, instalując na terenie podlegającym opodatkowaniu urządzenia do retencjonowania wody.

Istotne jest, by ich pojemność przekraczała 30% odpływu rocznego z powierzchni. Po zamontowaniu instalacji odprowadzającej i magazynującej deszczówkę podatek może zmaleć dziesięciokrotnie i będzie wynosił 5 gr za 1 m2. Wysokość opłaty wylicza gmina. Masz prawo nie zgodzić się z ustaloną kwotą i złożyć reklamację. Jeśli masz możliwość użytkowania w swojej działalności deszczówki, zastanów się, czy nie jest to rozwiązanie dla Ciebie. Nie tylko oszczędzisz na podatkach, ale też zoptymalizujesz firmowe koszty związane ze zużyciem wody.

Kogo obejmuje podatek od deszczu?

Na terenie każdej gminy, nawet tej, która wcześniej już wprowadziła podobne opłaty, obowiązuje podatek od deszczu. Jest on obligatoryjny. Nie można go unikać, a w przypadku migania się od zapłaty naliczane są odsetki ustawowe. Obejmuje on przede wszystkim przedsiębiorstwa, które pod swoją działalność „zagarnęły” połać terenu większą niż 3500 metrów kwadratowych i zabudowały ją w 70% bez utworzenia kanalizacji deszczowej. Dotyczy to w szczególności:

    • sklepów wielkopowierzchniowych,

    • budynków i kompleksów biurowych,

    • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot,

    • deweloperów i firm budowlanych,

    • posesji, na których ulokowane są fabryki.

Do uiszczania podatku od deszczu zobowiązani są wszyscy właściciele czy zarządcy takich terenów — zarówno osoby prywatne, jak i spółdzielnie i przedsiębiorstwa.

Ustawa o Prawie wodnym przewiduje zwolnienie od podatku od deszczu następujących podmiotów: kościołów i związków wyznaniowych, zarządów dróg publicznych i kolejowych (o ile drogi te są wyposażone w systemy odprowadzające wodę) oraz odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Choć wzbudza kontrowersje, podatek od deszczu został wprowadzony z myślą o ograniczeniu szkód powstających w wyniku długotrwałych okresów suszy i zapobieganiu skutkom powodzi. Właściwe podejście do retencji wody opadowej pomaga radzić sobie w trudnych czasach częstego występowania anomalii pogodowych i sprawnie przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts