23

paź

Zbieranie deszczówki w Kaliszu – dotacja 2023

zbieranie deszczówki w Kaliszu dotacja 2023

Termin i miejsce składania dokumentów 

Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego do 31 marca 2023r. w  Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mieszczącym się w kaliskim w ratuszu lub listownie na adres Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioskodawcą starającym się o wsparcie finansowe mogą być:

  • osoby fizyczne 
  • wspólnoty mieszkaniowe 
  • przedsiębiorcy 

Wysokość dofinansowania 

Otrzymana dotacja może pokryć do 100% poniesionych kosztów zakupu zbiornika przypadający na każdy budynek mieszkalny na danej nieruchomości. Jednak wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do pojemności zbiornika i wyniesie maksymalnie:

  • 500 zł na zakup nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności do 500L i nie mniejszych niż 100 L 
  • 1000 złotych na zakup nowych zbiorników naziemnych o łącznej pojemności powyżej 500 L
  • 2000 złotych na zakup nowych zbiorników podziemnych  nie mniejszych niż 1000 L

Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a podmiotem uprawnionym do otrzymania dofinansowania 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts