23

paź

Program „Deszczówka„ 2022r – województwo wielkopolskie

Program „Deszczówka” 2022r –beneficjenci

Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcie finansowe mogą być jednostki samorządowe z terenu województwa wielkopolskiego, którzy będą gromadzić wodę opadową z dachów użyteczności publicznej o charakterze:
- kulturowym
- edukacyjnym
- zdrowotnym
-sportowym
- pomocy społecznej
- przeciwpożarowym
Co ważne każda gmina może złożyć w ciągu roku 2 wnioski- każdy na inną inwestycję. Jednak przekroczenie tej liczby może skutkować odmową przydzielenia dofinansowania.

Warunki dofinansowania – Koszty kwalifikowane

Dotacja w ramach programu „Deszczówka” zakłada wsparcie w wysokości maksymalnej 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku ale nie więcej niż 100 000zł. Natomiast minimalny wkład finansowy wnioskodawcy nie może być mniejszy niż 20% kosztów kwalifikowanych. Wnioski drogą elektroniczną lub papierową należy złożyć do 31 marca 2022r.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:
- zakup zbiornika naziemnego lub podziemnego, szczelnego magazynującego wodę
- wykonanie usługi budowlanych
- zakup materiałów budowlanych
- zakup nowych przewodów odprowadzających wody opadowe z dachów
- wykonanie systemów rozsączających i nawadniających wraz z sterownikami
- zakup innych uzasadnionych materiałów, towarów oraz wykonanie innych usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania

Należy pamiętać, że dotacja nie obejmuje między innymi uzyskania zgód i pozwoleń, nadzoru budowlanego czy wymiany istniejących już systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej.

Bardzo ważną informację jest, że dofinansowanie do „Deszczówki” nie obejmuje wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy z urzędem. Z kolei inwestycja musi zostać zakończona do 30 listopada 2022r. Natomiast środki dotacji celowej muszą zostać wydatkowane i rozliczone do 14 grudnia br.

Inwestując w system do gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej stawiaj na sprawdzone rozwiązania

Sklep HYDROMIL oferuje szeroki wybór asortymentu. Zbiorniki naziemne występują w pojemności od 50- 15000L w różnych kolorach między innymi granitowym i zielonym oraz zbiorniki podziemne w przedziela od 1000L do 75000L. Również możemy zaoferować zbiorniki dekoracyjne jak np. imitacja starej, drewnianej beczki czy antyczna grecka waza, który będzie idealną ozdobą każdego nowoczesnego ogrodu. Dodatkowo proponujemy kompletne zestawy do gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej zarówno ze zbiornikami podziemnymi jak i naziemnymi z pełnym oprzyrządowaniem: filtr, pompa, przewody połączeniowe, sterowniki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Zbiorniki do programu "Moja Woda"


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts