23

paź

Dotacja na deszczówkę w Kórniku 2023

Dotacja na deszczówkę w Kórniku 2023

Termin składania wniosków

Wniosek należy złożyć w terminie od 2 stycznia do 30 czerwca 2023 roku. 

Dokumenty można złożyć:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Miast i Gminy Kórnik

- tradycyjnie listownie na adres UMiG ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 

- elektronicznie przez skrzynkę podawczą ePUAP  

Zwracamy szczególną uwagę, że o przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku. 

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do zarządzania nieruchomością 

- zgodę właściciela lub współwłaściciela na wykonanie inwestycji

Wysokość dotacji 

Wykonując system naziemny lub podziemny magazynujący wodę opadową oraz umożliwiający  jej wykorzystywania można otrzymać  zwrot 50% przedstawionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł brutto 

Dofinansowaniem objęte są koszty nabycia i montażu urządzeń do wykonania instalacji.  

Wypłata dotacji 

Dofinansowanie do instalacji systemu będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Wypłacenie  przyznanej kwoty dotacji może nastąpić dopiero po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.  


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

RELATED

Posts