Recent blog posts

Skrzynka rozsączająca jak działa?

Istnieje wiele sytuacji, w których niezbędne jest odpowiednie rozsączenie. Jeżeli posesja nie została wyposażona w kanalizację deszczową lub ogólnospławną,...
0 Komentarz
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Lokalne dotacje na zagospodarowanie wody opadowej

Ze względu na obniżające się zasoby wodne oraz zmieniający się charakter opadów między innymi występowanie intensywnych ale krótkotrwałych deszczy oprócz...
0 Komentarz
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Kiedy należy zamontować separator tłuszczu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej należy je oczyścić z tłuszczy i olejów. To właśnie separator...
0 Komentarz
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień