Dotacje z programu moja woda

Program obejmuje przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie konkretnej nieruchomości. Dzięki zbiornikom na deszczówkę wody opadowe lub roztopowe z budynku nie będą odprowadzane poza teren np. do:

 • kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej czy ogólnospławnej,
 • rowów odwadniających odprowadzających na tereny sąsiadujące tj. ulice, place.

Celem programu jest ochrona wody opadowej i roztopowej, poprzez zwiększenie jej retencji na terenie posesji oraz późniejsze wykorzystywanie zgromadzonych zasobów.

Okres rozpatrywania wniosków: od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Dotacja na zbiorniki na deszczówkę przewiduje zwrot 80% kosztów instalacji wchodzących w skład inwestycji, które wynosić będą nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

dotacje z programu moja woda

Jakie są korzyści programu dotacji na zbiorniki na deszczówkę?


Dlaczego warto zainwestować w zbiornik? Deszczówka jest:

 • Idealnym rozwiązaniem na ograniczenie zużycia wody.
 • Bogata w wapń, więc nadaje się do podlewania zieleni.
 • Relatywnie czysta i miękka, dlatego warto stosować ją w czynnościach porządkowych, np. podczas prania. Środki czyszczące szybciej oraz łatwiej rozpuszczają się w niej, co zmniejsza ogólne wykorzystanie wody i nasze rachunki.
 • Zamontowany na posesji zbiornik na deszczówkę redukuje ryzyko podmywania budynku podczas intensywnych opadów zalewających elewację.

W zależności od potrzeb może pełnić również atrakcyjną rolę dekoracyjną w ogrodowej aranżacji. W naszym sklepie znajdziesz rozmaite zbiorniki na deszczówkę, od stylów klasycznych, po nowoczesne i eleganckie. W swojej ofercie mamy różne pojemności. Aspekt ekonomiczny sprowadza się do tego, że nawet około 80% wody wykorzystywanej do podlewania ogrodu, mycia, prania możemy zastąpić wodą opadową. Co więcej, dzięki dofinansowaniu z dotacji na zbiorniki na deszczówkę istnieje możliwość zamontowania instalacji o 5000 złotych taniej!

Jakie zbiorniki można zakupić


Mamy dwa podstawowe rodzaje zbiorników na wodę deszczową – naziemne i podziemne. Oba rodzaje można zakupić w ramach dofinansowania. W obu przypadkach są wykonywane ze specjalnego typu wysokogatunkowego polietylenu. Został on wybrany, ponieważ nie dopuszcza do wnętrza światła oraz nie ulega nagrzewaniu się pod wpływem promieni słonecznych. Chroni to zawartą w zbiorniku wodę przed rozwojem glonów, umożliwiając jej długie przechowywanie.

Zbiorniki naziemne


Jeśli na działce nie brakuje miejsca, to polecamy zamontować zbiornik naziemny. Produkujemy je w pojemnościach:

 • 1000 l,
 • 1500 l,
 • 2000 l.

Można je bez problemu łączyć ze sobą w baterie, co umożliwia dostosowanie końcowej pojemności do zmieniających się wymagań. Standardowo ich szerokość nie przekracza 80 cm. Jedynym wymaganiem przypadku lokalizacji naziemnych zbiorników na deszczówkę jest temperatura pomieszczenia – nie może wynosić mniej niż 0 stopni. W przeciwnym wypadku stojąca woda zacznie stopniowo zmieniać się w lód przy ściankach, zwiększając swoją objętość oraz niszcząc sam pojemnik.

Zbiorniki podziemne


Z nimi nie musimy się obawiać o wahania temperatury, ponieważ są umieszczane głęboko pod powierzchnią ziemi, gdzie nie dochodzi do zamarzania gleby. Ten typ jest też idealnym rozwiązaniem, jeśli nie posiadamy dostatecznej ilości miejsca wewnątrz lub zewnątrz budynków. Mamy podziemne zbiorniki na deszczówkę w pojemnościach od 2000 L do nawet 15 000 L Te również możemy łączyć w baterie, zwiększając tym samym ich objętość. Podczas planowania montażu modelu podziemnego, warto pamiętać, że potrzebne jest miejsce również dla wymaganych przyłączy oraz dodatkowych 20 cm wokół zbiornika. Umieszcza się tam ochronną warstwę grubego piasku, grysu, który redukuje bezpośrednie naciski gruntu.

Instalacja i przyłącza


Niezbędnym elementem są przewody doprowadzające wodę z powierzchni zbiorczych oraz dopływ do wody pitnej. Opcjonalne jest przyłącze do kanalizacji deszczowej, które umożliwia odpływ nadmiaru deszczówki w przypadku obfitych opadów.

Dla kogo przeznaczone są dotacje na zbiorniki na deszczówkę?


Program rządowy „Moja woda” to pomoc dla osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości ze znajdującym się na niej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Dofinansowanie jest przeznaczone dodatkowo tylko dla tych, którzy zatrzymanych wód opadowych i roztopowych nie będą użytkować w celu uzyskania korzyści. Mowa o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź rolniczej i wykorzystywaniu w nich wspomnianej deszczówki. Kolejnym warunkiem otrzymania dotacji z programu „Moja woda” jest nie tylko montaż instalacji zatrzymywania wody deszczowej i roztopowej, ale też utrzymanie jej poprawnego działania przez przynajmniej 3 lata od momentu wykonania i pierwszego uruchomienia układu na działce.

Oznacza to również wybór zbiornika retencyjnego o odpowiedniej, wymaganej pojemności – nie może być ona mniejsza niż 2 m3. Możliwe jest również przygotowanie instalacji wyposażonej w 2 zbiorniki. W tym wypadku ich pojemność musi wynosić przynajmniej 1 m3. Parametry zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową są zatem kluczowe w kontekście uzyskania dotacji z rządowego programu „Moja woda”.

Jeśli spełniasz wszystkie wymienione warunki, złóż stosowny wniosek o dofinansowanie instalacji zatrzymywania wody opadowej i roztopowej na swojej nieruchomości. W jaki sposób można to zrobić i ile czasu należy czekać na jego rozpatrzenie?

Gdzie można złożyć wniosek?


Sam proces składania wniosku nie jest skomplikowany. Warto jednak zapoznać się z najważniejszymi informacjami, dotyczącymi poszczególnych etapów jego przebiegu.

 • Po pierwsze, należy założyć konto w portalu beneficjenta na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przynależącego do konkretnego województwa. Po aktywacji profilu wystarczy się zalogować i skorzystać z przygotowanego w wersji cyfrowej wniosku.
 • Beneficjent pobiera, a następnie wypełnia aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie w menu. Po zakończeniu wypełniania należy oczywiście sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 • Kolejny etap polega na wysłaniu wypełnionego wniosku za pomocą skrzynki nadawczej dostępnej na portalu beneficjenta.

Po zakończeniu wszystkich wymienionych czynności wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, który znajduje się na ostatnich stronach formularza wniosku.

Co warte podkreślenia, dostarczone w wersji elektronicznej oraz papierowej formularze muszą mieć taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Wszyscy zainteresowani uzyskaniem dotacji muszą zdawać sobie sprawę z tego, że weryfikacji będą podlegały jedynie te wnioski, które:

 • wpłynęły w przewidzianym terminie naboru,
 • zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej,
 • zostały podpisane w papierowej wersji – z tożsamą sumą kontrolą.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu jego papierowej wersji do Funduszu!

Jaki jest okres kwalifikowalności?


Okres obejmuje daty od 1.06.2020 r. do 30.06.2024 r.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?


W związku z ogromnym zainteresowaniem programem „Moja woda” okres pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Od kiedy można składać wnioski?


Zgodnie z założeniami projektu wnioski można składać już od pierwszego dnia trwania programu, czyli od 1.06.2020 r.